Pogoji uporabe

Preden pošlješ svojo sliko na spletno stran, natančno preberi pogoje registracije (v nadaljevanju „pogoji”). S tem ko sliko pošlješ, se strinjaš z omenjenimi pogoji. Če se s temi pogoji ne strinjaš, ne pošiljaj svojih slik in ne obiskuj spletne strani Erodate.si. Spletna stran si pridržuje pravico kadarkoli in po lastni presoji spreminjati, dopolnjevati ali preklicati te pogoje. Če boš uporabljal/a portal Erodate.si po obvestilu o spremembah teh pogojev, se razume, da se strinjaš s spremembami.

1. Omejitve

Strinjam se, da te spletne strani ne bom uporabljal/a za kakršne koli nezakonite namene oziroma namene, ki jih ti pogoji prepovedujejo; In sicer spremembe kakršnih koli vsebin spletne strani, obljavljanja, pregledovanja, prenašanja, pošiljanja, nalaganja, shranjevanja, predvajanja in/ali širjenja, ki bi:
(1) kršila kakršnekoli avtorske pravice, blagovne znamke, patente,
(2) bila poslovne skrivnosti ali druge nejavne informacije,
(3) bila žaljiva in lahko škodovala kakšni osebi
(4) kršila pravico do zasebnosti poljubne osebe ali javne pravice,
(5) ogrožala osebo ali imetje, bodisi na drug način kršila zakonske pravice poljubne osebe in/ali
(6) kršila veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter mednarodne sporazume. Pravila obljavljanja slik:
- slika mora prikazovati tvoj obraz ali drug jasno prepoznaven del telesa
– prepovedano je obljavljanje slik, za katere so bile pridržane avtorske pravice
– prepovedano je objavljanje slik z naslovi drugih spletnih strani
– prepovedano je objavljanje pornografskih slik (kot svojih osnovnih slik)
– prepovedano je objavljanje slik otrok
– prepovedano je objavljanje slik nekoga drugega
– kot svoje osnovne slike je prepovedano objavljanje slik z genitalijami
- prepovedano je nalaganje slik, ki bi žalile druge uporabnike

2. Polnoletnost

Izjavljaš, da si polnoleten, in da imaš vse pravice uporabljati to spletno stran.

3. Prepovedane vsebine

Na tej spletni strani ni dovoljeno shranjevanje, objavljanje ali pošiljanje žaljivih, nespodobnih, pornografskih, moralno spornih vsebin in groženj ter drugih vsebin, ki bi lahko bile opredeljene kot kaznivo dejanje oziroma spodbuda k dejanju, ki bi ga lahko označili kot kaznivo dejanje ali dejanje, ki lahko sproži drugo pravno odgovornost. Prepovedane vsebine zajemajo tudi:

(1) virusne programe in/ali sredstva, ki naj bi kršila varnost te spletne strani in/ali drugih strani
(2) sklepe in reklamne oglase
(3) ponudbe nezakonitnega delovanja oziroma spodbujanja k njemu
(4) zasebne podatke poljubne osebe, kot so telefonske številke, naslovi, identifikacijske kode in druge zasebne podatke
(5) dvojno objavljanje ali množično pošiljanje poljubne informacije in pornografije ali objavljanje, pošiljanje, nalaganje, shranjevanje, prodaja ali širjenje drugih žaljivih vsebin, ki jih administracija spletne strani po lastni presoji šteje kot take, so strogo prepovedane.

Portal Erodate.si ne dopušča članov, ki opravljajo escort storitve. Ob sumu, da opravlja član omenjene storitve, bo administracija portala Erodate.si brez predhodnega opozorila izbrisala njegovo anketo iz sistema. Druge člane portala prosimo, da administracijo strani obveščajo o članih, ki kršijo pravilnik portala.

4. Pogoji uporabe vsebine

Ta spletna stran je v lasti in upravljanju družbe Erodate.si (Erodate.si kot »mi«, »nas« ali »naš«). Nobena sestavina strani oziroma vsebina ne sme biti na noben način kopirana, podvajana, objavljana, izdajana, posredovana in/ali širjena. Spreminjanje vsebine ali njena uporaba za poljubne namene je kršenje avtorskih pravic Erodate.si in kršenje drugih pravic zasebnosti. Vse blagovne oziroma storitvene znamke in blagovna imena, ki so navedena na tej spletni strani, so v lasti Erodate.si. do njihove uporabe ima pravico Samo Erodate.si.

5. Pravica brisanja in uničevanja vsebin

Erodate.si si pridržuje pravico do brisanja iz spletne strani ali uničevanja poljubnih vsebin, ki bi kršile te pogoje. Strinjaš se, da Erodate.si ne bo prevzemal odgovornosti za preverjanje, nadzor, urejanje in/ali spremljanje poljubnih vsebin, ki jih je poljubna oseba navedla, objavila, pregledala, posredovala, predvajala in/ali širila na tej spletni strani.

6. Pravice v zvezi z vsebino in njihovo uporabo

Izjavljaš in zagotavljaš, da imaš pravico do vsebin, ki jih obljavljaš (vključno z avtorskimi pravicami) oz. imaš izključno pravico ter licenco za to vsebino, kot je to razvidno iz tega dela pogojev le ti. Kljub temu, da bodo avtorske pravice za objavljene vsebine ostale v tvoji lasti, se strinjaš, da tvoje vsebine ostanejo del podatkovne baze Erodate.si in so shranjene in uporabljene v neomejenem času ter, da Erodate.si postane lastnik podatkovne baze in avtorskih pravic do teh vsebin. Poleg tega se odpoveduješ pravici do vsebin, moralnim pravicam, pravici do zasebnosti in objavljanja. Niti Erodate.si, niti nobena tretja stran, ki skladno z omenjenimi pravili uporablja vsebine, ne bo odgovorna za izplačilo avtorskega honorarja ali drugega nadomestila za uporabo tvojih vsebin.

7. Plačila za storitve Erodate.si

Registracija na portalu Erodate.si je popolnoma brezplačna. Portal Erodate.si ima storitve, katerih del je dostopen le članom, ob predhodnem plačilu članarine. Kljub temu, da bo Administracija portala naredila vse, da bi zadovoljila plačnike članarine, moraš razumeti, da se po plačilu članarine ne moreš pritoževati na kakovost storitev in vračilo plačane članarine. Erodate.si ne odgovarja za napačen vnos kode naročila ali izbiro napačne številke SMS.
Če v 24 urah ne boš dobil SMS sporočila, vloži reklamacijo na naslov info@erodate.si.

8. Nekaznovanje

Strinjaš se s plačilom odškodnine, izreči Erodate.si, njegove zaposlene, izdajatelje licenc, lastnike licenc in pravne dediče (v nadaljevanju »zaščitene osebe«) za nedolžne in jih braniti pred pritožbami, zahtevami za odškodnino, pokritjem stroškov in prevzemanjem odgovornosti (vključno z upravičenimi sodnimi taksami in odvetniškimi honorarji), ki zadevajo ali so povezane s kršenjem tega pravilnika, če se predpostavlja, da si ti ali druga oseba, ki je delovala s pomočjo tvojih navodil, naročil in nadzorov oziroma je uporabljala tvoje geslo, je distribuirala in uporabljala objavljene vsebine in je se tem kršila pravilnik.

9. Odrekanje

Za vedno se odrekaš in odstopaš od svoje pravice do vložitev tožb na sodišče ter pravici, da tvoji potomci, prevzemniki tvojih pravic in dediči lahko vlagajo tožbe na sodišče proti Erodate.si ter poljubni zaščiteni osebi, zaradi kakšnekoli škode ali izgube, ki naj bi bila posledica objave ali uporabe vsebin, ki si jo dodal/a, vključno s škodami in izgubami, ki si jih lahko odnesel/a med pregledovanjem in nalaganjem poljubnih vsebin na tej strani. Odrekaš se tudi vsem pritožbam proti Erodate.si, ki jih imaš ali boš lahko imel/a in so posledica enkratne in/ali neprekinjene uporabe te spletne strani, ne glede na to ali si imel predhodno znanje, ali ne, in se odrekaš privilegijem, ki ti dajejo druge statute in predpise.

10. Omejevanje odgovornosti

V nobenem primeru Erodate.si ne nosi odgovornosti za posebne, stranske, neposredne, posredne, kazenske, posledične izgube ali odškodnine iz tega naslova, ki izhajajo s tvoje uporabe te spletne strani, njenih vsebin, storitev, funkcij, izdelkov ali programske opreme povezane s to spletno stranjo, tudi v primeru, da je Erodate.si ali njen pooblaščeni predstavnik bil prej obveščen o možnosti priznanja odškodnine. Veljavna zakonodaja ne predvideva omejitev glede odgovornosti ali odškodnine, zato omenjena omejitev zate ne more veljati.

11. Ukinitev dostopa

Erodate.si si pridržuje pravico do ukinitve dostopa do spletne strani uporabnikom, ki bodo kršili pravilnik in veljavno zakonodajo ali če bo Erodate.si tako določil zaradi drugih razlogov, kadarkoli, brez predhodnega obvestila in brez navedbe razlogov in prevzema odgovornosti. Vsa tvoja pričakovanja, da ti bo Erodate.si stalno omogočal dostop do svojih storitev so neupravičena, saj ima Erodate.si pravico kadarkoli prekiniti opravljanje storitev ali prekiniti tvoje članstvo, brez navedbe razlogov in prevzema odgovornosti. Ko bo Erodate.si prenehal z obratovanjem, dovoliš, da bi Erodate.si po lastni presoji določil način izbrisa vseh njenih vsebin in podatkov. V primeru ukinitve opravljanja storitev oziroma če bi ena od strani prekinila uporabo spletne strani, si dolžan/a izbrisati vso gradivo ali vsebine, ki si jih naložil s te spletne strani.

12. Spremembe in dopolnitve

Erodate.si si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila občasno spremeni, dopolni ali prekliče poljubne pogoje, ki se nanašajo na spletno stran. Če boš uporabljal/a portal Erodate.si po vseh spremembah, dopolnitvah, preklicih, se razume, da se spremembami teh pogojev strinjaš. Če meniš, da je sprememba pogojev, s kakšnega koli razloga zate nesprejemljiva, prenehaj z uporabo te spletne strani.

13. Splošne predpostavke

Strinjaš se s pogoji uporabe te strani in registracijskimi pogoji. Vsakršni spori povezani s tem in vsebine te spletne strani ureja in razlaga slovenska zakonodaja. Strinjaš se, da mi, naši dediči in prevzemniki naših pravic uporabljamo te pogoje proti tebi ter tvojim dedičem, nepolnoletnim potomcem in prevzemnikom tvojih pravic. Strinjaš se s tem, da tudi, če bo eden od pogojev uporabe postal neveljaven ali neuresničljiv, to ne bo vplivalo na vse ostale pogoje. Pogoji uporabe te spletne strani ter njihove priloge, ki jih obljavlja Erodate.si, z izjemo zgoraj omenjenih predpisov, se ne smejo spreminjati. Odstop od katerekoli strani, ne glede na to, ali je bil izražen ali je samo domneven, od katerega koli pogoja ali njihovih prilog, ki jih je objavil Erodate.si, ne bo pomenil odpovedi tega dela pogojev ali odpovedi poljubnega dela pogojev uporabe te strani.

14. Reference

Vsi izrazi »nas«, »naš« in »Erodate.si« se v tem pravilniku nanašajo na Erodate.si in njegovega primarnega subjekta ter njegovo hčerinsko družbo. Vsi izrazi »Ti«, »Tvoj« in »uporabnik« se v tem pravilniku nanašajo na uporabnika, ki se s klikom gumba »Naprej« strinja z zgoraj omenjenimi pogoji in predpostavkami.

15. Odgovornost

Administracija spletne strani ne odgovarja za prekinitve in napake, ki jih lahko povzročajo mobilni operaterji.

16. Naše poslanstvo je zagotovitev kakovostnih storitev in sredstev za družabno komunikacijo ter zagotovitev diskrecije. Pozdravljamo te kot člana te skupine, hkrati pa te želimo opozoriti, da bo žaljenje drugih članov ali kršenje pravilnika kaznovano z izbrisom tvojega profila brez predhodnega obvestila. Želimo ti prijetna doživetja in vroče avanture.