Pravilnik o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti ter zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov


Zbiranje podatkov

Informacije zbira "EroDate.si"

1. Med uporabo spletne strani se lahko od Uporabnika zahteva, da opravi Registracijo, za dostop do določenih Storitev.
2. “EroDate.si” ima dovoljenje, da uporabi vse informacije, ki jih navede Uporabnik med Registracijo ter tudi vse druge informacije o Uporabniku, ki jih “EroDate.si” zbere na druge načine.
3. Informacije, ki so zbrane med uporabnikovo registracijo in (ali) kadar se uporabnik vpiše na spletno stran ali si spletno stran samo ogleduje, se delijo na anonimne in osebne.
4. Anonimne informacije. “EroDate.si” zbira anonimne informacije, povezane s faktorji, ki jih ni mogoče povezati z individualnimi obiskovalci. Na primer, “EroDate.si” zbira določene informacije vedno, ko Uporabnik obišče “EroDate.si” spletno stran, z namenom zagotovitve večje kvalitete za uporabnike, ki brskajo po Spletni strani. “EroDate.si” zbira IP naslove vseh obiskovalcev, povezane podatke (na primer, naslov zadnje spletne strani, ki jo je obiskovalec obiskal, preden je pričel z brskanjem na “EroDate.si” spletni strani) in tip brskalnika in operacijskega sistema (na primer, “Firefox” brskalnik, “Windows” operacijski sistem). “EroDate.si” zbira te informacije z namenom Spremljanja storitev, možnosti izboljšav in za druge namene. “EroDate.si” zbira tudi informacije o Uporabnikovih odgovorih na vprašanja na Spletni strani, z namenom ugotovitve uporabnikovega mnenja glede Storitev in oglaševanja na Spletni strani. “EroDate.si” prejme te informacije od vseh uporabnikov, ne glede na to, ali so opravili registracijo ali ne.
5. Osebne informacije. Te informacije so povezane s podatki, ki natančno opišejo uporabnika, kot so ime, telefon ipd. Takšne informacije so zbrane kot dodatek anonimnim informacijam. “EroDate.si” zbira osebne informacije na sledeče načine, na različnih delih Spletne strani.
Če želi Uporabnik uporabiti Plačljive storitve, “EroDate.si” lahko zahteva, da Uporabnik nevede informacije, kot so številka bančne kartice, uporabnikova telefonska številka in druge informacije. Če Uporabnik takšnih informacij ne poda, lahko “EroDate.si” zavrne njegov dostop do določenih storitev.
6. Odzivnost in komunikacija: če uporabnik kontaktira “EroDate.si”, “EroDate.si” lahko shrani posnetke teh komunikacij in druge povezane informacije.
7. “EroDate.si” ima pravico, da zbira informacije o Uporabniku, po tem, ko se ta vpiše v omrežje. Te informacije kažejo število obiskov spletne strai, kdaj je uporabbnik spletno stran obiskal in kako pogosto. Poleg tega te informacije vključujejo podatke, ki jih Uporabnik pošilja v “EroDate.si” omrežju.

Upravljanje podatkov
1. Ponudnik storitev upravlja z osebnimi podatki Uporabnikov, torej je količina osebnih podatkov odvisna od Uporabnika. V večini primerov se ukvarjamo z naslednjimi podatki: uporabnikovo ime, priimek, vzdevek, email naslov, telefonsko številko, fotografijo(e), IP naslov, hobijih, vsebino povratnih sporočil, kraj prebivanja, spol, datum rojstva/starost, čase vpisa in izpisa, zgodovino brskanja na portalu, status zveze, številko bančne kartice in (ali) bančnega računa.
2. Ponudnik storitev ne bo posredoval zgoraj navedenih informacij o uporabniku, brez predhodnega privoljenja uporabnika, tretjim osebam, razen če to zahteva zakon ali če je to nujno potrebno za zagotavljanje storitve. Trenutno so, za zagotavljanje storitev, podatki posredovani osebam, ki skrbijo za izvajanje plačil storitev in osebam, ki skrbijo za izposojo strežnika. Med ponudbo teh storitev lahko te osebe dostopajo do uporabnikovih informacij. Vendar pa se ponudniki storitev zavezujejo, da ne bodo uporabljali teh informacij v katerekoli druge namene in le z namenom zagotavljanja njihovih predpisanih funkcij.
3. Z registracijo na spletno stran za zmenkarije kot uporabnik in strinjanjem s temi Pravili uporabe, dovoljujete prejemanje neomejene količine informacij, oglaševalskega materiala in drugih podobnih informacij “EroDate.si” spletne strani.
4. Informativne, oglaševalske in druge informacije so lahko uporabniku poslane na različne načine, glede na podatke, ki jih je navedel na portalu. Navedeni podatki so navadno uporabljeni za namene direktnega marketinga: uporabnikovo ime, email naslov, IP naslov, hobiji, vsebina povratnih sporočil, kraj prebivališča (naslov), spol, datum rojstva/starost, informacije o vpisu in izpisu, zgodovina brskanja. Uporabnik ima pravico, da odmakne svoje dovoljenje za prejemanje takšnih informacij od “EroDate.si”. Izjava o odstopu od prenosu informacij naj bo poslana na email naslov ponudnika storitve, ki je naveden na spletni strani ali na telefon +37064608218.

Shranjevanje podatkov
1. Vse uporabnikove osebne informacije, ki jih navede med registracijo in med uporabo storitev spletne strani ter drugi podatki bodo shranjeni eno leto od dne, ko uporabnik sam odstrani vse te podatke ali od dne, ko je zabeležena zadnj aaktivnost uporabnika na portalu. Ko uporabnik odstrani podatke, so ti določeno časovno obdobje shranjeni v neaktivni bazi.
2. Med registracijo so uporabnikovi dodatki, skupaj z vsemi drugimi informacijami, ki so uporabniku “EroDate.si” na voljo med uporabo spletne strani in (ali) storitev, zbrani in shranjeni le na “EroDate.si”. “EroDate.si” si pridržuje pravico do združitve informacij, ki jih zbere “EroDate.si” s tretjimi osebami, v kolikor to ni v nasprotju s pravili upravljanja z osebnimi podatki “EroDate.si”, pravili uporabe “EroDate.si” in zakonom.
3. “EroDate.si” želi uporabnike obvestiti na dejstvo, da lahko Spletna stran vsebuje povezave na druge spletne strani. Nekatere od teh spletnih strani lahko zbirajo uporabnikove osebne podatke in uporabljajo “piškotke” in “spletne svetilnike” za namene oglaševanja in zbiranja informacij o obiskovalcem. Prosimo, preberite sekcijo 4 tega Pravilnika o zasebnosti, kjer lahko dobite dodatne informacije o oglaševanju spletnih strani. Pravilnik o zasebnosti “EroDate.si” in njegove provizije ne zajemajo pravilnika zasebnosti, ki se nanaša na tretje osebe in regulacije, ki se nanašajo na shranjevanje informacij. “EroDate.si” ni in ne more biti odgovoren za katerekoli aktivnosti tretjih oseb, ki se nanašajo na zbiranje informacij o obiskovalcih.

Shranjevalni prostor informacij, ki identificirajo osebo

1. Uporabnik razume in se strinja z dejstvom, da so uporabnikovi vpisni podatki, skupno z vsemi drugimi informacijami, ki so povezane z uporabnikom in jih zbira “EroDate.si” lahko shranjeni tako v Litviji kot v kateri drugi državi. Kadar uporablja Spletno stran se uporabnik strinja z zgoraj omenjenim prenosom informacij zunaj uporabnikve države.
2. Uporabnik lahko sam sprejme določene ukrepe, s katerimi zavaruje svoje informacije
3. “EroDate.si” svari, da mora biti Uporabnik previden in ne sme razkriti nobenih osebnih informacij (kot so uporabnikov resnično ime, osebna identifikacijska številka, email naslov in podobno) tretjim osebam, kadar uporablja storitve te spletne strani. Takšne informacije so lahko uporabljene v nasprotju z uporabnikovimi interesi, kot so pri izvedbi prevare, za pošiljanje neželene pošte in podobno. Z namenom omejitve pošiljanja neželene pošte, “EroDate.si” blokira določene email naslov in domene, ki nimajo dovoljenja za pošiljanje email sporočil v poštne nabiralnike katerihkoli obiskovalcev, ki uporabljajo storitve, ki jih ponuja Spletna stran.
4. “EroDate.si” strmi k zaščiti mladoletnikov, ki uporabljajo Spletno stran in njene Storitve, vendar, “EroDate.si” nima možnosti zaščite takšnih oseb po tem, ko zapustijo Spletno stran. “EroDate.si” zahteva, da Obiskovalci, ki uporabljajo Spletno stran in (ali) storitve, da ne delijo svojih osebnih podatkov s tretjimi osebami.
5. “EroDate.si” želi opozoriti starše na možnosti programja, ki onemogoča dostop mladoletnih oseb do spletnih strani, ki vsebujejo neprimerne vsebine.

Spreminjanje uporabnikovih informacij in pravica do pozabljanja
1. Uporabnik ima pravico, da dostopa do zbranih osebnih podatkov in možnost, da to pravico uveljavljajo v določenih intervalih, da se zavedajo upravljanja s podatki in potrdijo njihovo točnost.
2. Uporabnik, ki predloži osebni dokument ali potrdi svojo identiteto v skladu z zakoni ali preko elektronskih načinov komunikacije, ki omogočajo potrditev identitete osebe, ima pravico, da brezplačno dostopa to svojih podatkov, ki jih obdeluje Ponudnik storitev in za pridobitev informacij o tem, preko katerega vira in kateri tip osebnih informacij je bil pridobljen ter do namena, s katerim so bile te informacije obdelane ter tudi do informacij o tem, komu so bile te informacije vidne v zadnjem letu dni. Ponudnik storitev mora, po uporabnikovi zahtevi, v roku 30 koledarskih dni od prejema uporabnikove pisne zahteve, priskrbeti zahtevane podatke ali navesti razloge za zavrnitev takšne zahteve. Po prejemu uporabnikove zahteve morajo biti podatki uporabniku predani v pisni obliki. Če uporabnik po prejemu teh osebnih podatkov ugotovi, da so ta nepravilna, pomanjkljiva ali netočna, mora to sporočiti Ponudniku storitev (pisno, preko e-mail sporočila, preko spletne strani ponudnika storitve ali drugih oblik).
3. Ponudnik storitev mora preveriti osebne podatke in takoj popraviti nepravilne, pomanjkljive in netočne osebne podatke in (ali) prekiniti obdelovanje takšnih osebnih podatkov, z izjemo shranjevanja. Uporabnik se lahko pritoži čez aktivnost (neaktivnost) Ponudnika storitev, pri Nacionalnem inštitutu za zaščito podatkov v roku 3 mesecev od prejema odgovora oziroma v roku 3 mesecev od poteka roka za prejem odgovora.
4. Uporabnik ima pravico zahtevati, da se njegovi osebni podatki izbrišejo in v pihodnosti niso več obdelani, ko obdelava osebnih podatkov ni več nujna za namene, za katere so bili shranjeni ali drugače obdelani, pri čemer je uporabnik odmaknil svoje privoljenje oziroma se ne strinja z obdelavo osebnih podatkov.
5. Uporabnik lahko, in je v nekaterih okoliščinah, ki so navedene v pravilih uporabe, dolžan, dopolniti in (ali) spremeniti svoje vpisne podatke, če so se spremenili. Vpisni podatki se lahko spremenijo v skladu s procedurami in metodami Spletne strani.

Ukrepi za zaščito informacij

1. “EroDate.si” uporablja programje in druge načine za zaščito vpisnih podatkov vseh uporabnikov. Le avtorizirani “EroDate.si” zaposleni lahko dostopajo do vpisnih podatkov Uporabnikov.
EroDate.si ne zbira, shranjuje ali drugače deluje z bančnimi podatki ali drugimi informacijami, ki so povezane z bančnimi karticami. Tretje osebe, preko katerih so izvedena plačila so odgovorne za zbiranje in varnost takšnih informacij.
2. “EroDate.si” spominja Uporabnika, da je sam odgovoren za varnost svojih podatkov. ”EroDate.si” naprošča, da ste previdni pri uporabi in da varujete svoje vpisne podatke. Uporabnik bi moral prekiniti povezavo z brskalnikom po tem, ko je končal z brskanjem ter si tako zagotoviti, da ne more nihče dostopati do uporabnikovega email naslova, osebnih informacij, posebno v primerih ko uporabnik uporablja javni računalnik (na primer v internetni kavarni, knjižnici, ipd.).
3. “EroDate.si” je predan poskusu varovanja osebnih podatkov Uporabnika, s katerimi upravlja “EroDate.si”, vendar, upoštevajoč dejstvo, da so uporabnikove informacije poslane preko internetne povezave, “EroDate.si” svari, da “EroDate.si” ne more zagotoviti ali garantirati varnosti informacij, ki jih posreduje uporabnik, vključno z osebnimi podatki.

Zaščita mladoletnikov

“EroDate.si” se trudi zaščititi pravice mladoletnih oseb in omejiti njihov dostop do vseh storitev, ki so namenjene odraslim osebam. Zaradi tega so vsi deli spletne strani namenjene le odraslim. Mladoletnikom je strogo prepovedano obiskovanje takšnih spletnih strani in njihovih delov.

Pravilnik o zasebnosti in uporaba piškotkov

Med ponujanjem “EroDate.si” storitev in sodelovanjem s strankami nas vodijo principi partnerstva. Tem načelom sledimo tudi pri upravljanju z vašimi osebnimi podatki in kadar varujemo vašo zasebnost. V tem dokumentu vam predstavljamo načela zbiranja in uporabe informacij o uporabnikih naše spletne strani.

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki jo uporabljajo številne spletne strani za beleženje ponavljajočih obiskov uporabnikov. Ker so piškotki enaktivne datoteke je njihova uporaba varna. Piškotki ne širijo virusov ali drugih škodljivih programov. Prosimo upoštevajte, da piškotke uporablja večina spletnih strani. Piškotki, ki jih uporablja “EroDate.si” spletna stran pomagajo zagotavljati primerno delovanje spletne strani in prilagodijo spletno stran vašim potrebam. To vam dovoljuje, da uspešno uporabljate spletno stran, se vključujete v “EroDate.si” storitve in naročite želeno storitev.

Piškotki, ki so uporabljeni na “EroDate.si” spletni strani:
- Nujni – shranjujejo informacije o trenutnem obisku,
- Piškotki obnašanja – shranjujejo statistike obiskov,
- Funkcionalni piškotki – shranjujejo informacije o uporabnikovih nastavitvah in opcijah.

Piškotki se uporabljajo v naslednje namene:
- Informacije, ki jih shranjujejo piškotki so uporabljene za zagotavljanje normalne operativnosti in funkcionalnosti spletne strani, za zbiranje statističnih podatkov, za izboljšanje spletne strani in za ustvaritev najlažjih okoliščin za obiskovalce, ki želijo uporabljati spletno stran.
- Piškotki nam pomagajo tudi pri prepoznavanju vas, kot predhodnih obiskovalcev spletne strani, za shranjevanje zgodovine vaših obiskov spletne strani “EroDate.si” in prilagoditev vsebine, glede na pridobljene informacije, za večjo prikladnost za vas.
- Če vas, medtem ko uporabljate našo spletno stran, prosijo za vaš kontakt, nam pošljite vaše vprašanje, email, v katerem napišite svoje ime, email naslov ali telefonsko številko. Te informacije bomo uporabili izključno za vaše naročilo in za posredovanje vseh informacij, ki jih potrebujete o naših storitvah.
- Piškotki o obnašanju zbirajo anonimne informacije o straneh, ki jih obiskujejo uporabniki spletne strani. Z njihovo pomočjo izvemo kateri izdelki in katere storitve so najbolj zanimive.
- Funkcijski piškotki si zapomnijo odločitve o vašem brskalniku, zato vam pri ponovnem obisku ni potrebno nastavljati določenih parametrov.

Prosimo zavedajte se, da so podatki, ki jih zberemo preko piškotkov, obdelani v skladu z Zakonom o zaščiti osebnih podatkov republike Litvije in drugih zakonov. Nobene informacije niso posredovane nobenim tretjim osebam.

Onemogočenje piškotkov:

V svojem brskalniku lahko vedno preverite, katere vrste piškotkov uporabljamo. Prav tako lahko prekličete svoje dovoljenje za uporabo piškotkov, s spreminjanjem svojih nastavitev in izbrišete piškotke, ki so shranjeni v vašem brskalniku. Prosimo upoštevajte, da lahko zaradi onemogočenja piškotkov nekatere storitve na spletni strani prenehajo delovati.

Če ne želite prejemati piškotkov naše spletne strani “EroDate.si”, odprite nastavitve svojega brskalnika, izberite “Napredne nastavitve piškotkov”, in dodajte naslov spletne strani “EroDate.si” na seznam spletnih strani, katerih piškotkov ne želite prejemati. Izberete lahko izbris individualnih piškotkov ali vseh piškotkov, ki so bili predhodno shranjeni v vašem brskalniku. Za več informacij o piškotkih, kako jih izbrisati ali z njimi upravljati, obiščite spletno stran www.aboutcookies.org.